Primopredaja župe sv. Juraja Stravča

Primopredaja župe sv. Juraja Stravča

Primopredaja je obavljena u Stravči 16.listopada 2017. god.

Dana 16.listopada 2017. godine obavljena je primopredaja župe sv. Juraja u Stravči.

Polazeći od dopisa fra Joze Marinčića provincijala Bosne Srebrene od 27.svibnja 2017. godine, biskup Mate Uzinić je imenovao fra Iliju Stipića upraviteljem župe sv. Juraja u Stravči 15. listopada 2017. godine.

Primopredaja je obavljena u Stravči 16. listopada 2017. god. Na primopredaji je nazočio generalni vikar Dubrovačke biskupije Hrvoje Katušić, te dekan i dosadašnji upravitelj župe sv. Juraja Stravča don Mate Karamatić, a fra Ilija Stipić u službi novog upravitelja župe je taj dan potpisao primopredaju župe sv. Juraja – Stravča. Na primopredaji su nazočili i članovi ekonomskog vijeća u župi sv. Juraja- Stravča.