Predmeti od metala i tekstil

Predmeti od metala i tekstil

KALEŽ I PATENA

Pozlaćeno srebro. Spljošteni čvor sa šest cvjetnih ornamenata, a ispod i iznad čvora motiv arkadica na proboj. Košarica je od cvjetnih ornamenata. Bez punce.

KALEŽ I PATENA

Pozlaćeno srebro

KALEŽ I PATENA

Noga i košarica posrebrena (nekad bronca), čaša pozlaćeno srebro.

CIBORIJ

Pozlaćeno srebro

POKAZNICA

Posrebreni i pozlaćeni mesing

MOĆNIK- POKAZNICA

Djelomično pozlaćen mesing

MOĆNIK- POKAZNICA

Srebrni reljefni lim na drvu

KRIŽ PACIFIKAL

Stopa posrebreni mesing, križ pozlaćeni bakar.

VOTIVNE PLOČICE

Stopa, posrebreni mesing, križ pozlaćeni bakar.

U sakristiji dva plitka ostakljena izdužena ormarića puna srebrnih pločica.

FILIGRANSKI PRIVJESCI

Reljefni pozlaćeni okvir unutar kojeg su na baršunastoj podlozi nanizani brojni srebrni križići i medaljice uokvireni filigranskim ukrasom. Većina je rad 18. stoljeća.

KADIONICA S LAĐICOM

Masivni lijevani mesing, 19. stoljeće.

LAĐICA

Posrebreni mesingani lim, 19. stoljeće

ČETIRI SVIJEĆNJAKA NA GLAVNOM OLTARU

Posrebreni mesingani lim, 19. stoljeće

TEKSTIL

Crkveno ruho je potpuno novo. Od starijeg tekstila sačuvan je jedan komplet paramenata: misnica, plašt, dalmatika i tunicela s priborom, od zlatnog brokata s bordurom od srebrenog brokata, veoma kvalitetan rad 18. stoljeća, zatim jedna planita crna iz 19. stoljeća.