Prva sveta pričest  u  Župi svetog Jurja u u Stravči