Duhovne vježbe za svećenike od 9. do 13. listopada 2022

Drevni Franjevački samostan u Cavtatu, i ove godine organizira Duhove vježbe za svećenike. Duhovne vježbe u franjevačkom samostanu održat će se od 9. do 13. listopada 2022. godine.
Predvoditelj ovogodišnji Duhovni vježbi je prof. dr. fra Bruno Čubela, profesor moralne teologije na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.             
Svi svećenici koji žele sudjelovati na duhovni vježbama mogu se prijaviti na sljedeće kontakte;  e- mail: info@franjevacki-samostan-cavtat.com;
mob: 00385-91-62-12-126

Radujući se Vašem dolasku iskreno Vas pozdravljam!

Mir i Dobro!

fra Ilija Stipić, gvardijan