Djela Vlaha Bukovca u Franjevačkom samostanu u Cavtatu.

Franjevački samostan i crkva Gospe Snježne, stavljeni su u registar spomenika kulture od 1984.god. Kao svjedočanstvo toga postoji i REGISTRACIJA SAMOSTANA KAO SPOMENIKA KULTURE pod rednim brojem 1118. pri ministarstvu kulture još iz vremena Socijalističke Republike Hrvatske, što potvrđuje i samo rješenje Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture izdano u Splitu 1984. godine. Sam samostan je izrastao iz zajednice franjevačkih samostana Dubrovačke franjevačke provincije još daleke 1484.godine. Dakle, povijest samostana u Cavtatu ima svoju daleku i slavnu prošlost iz ilirskog, grčkog i romanskog vremena.
Franjevački samostan u Cavtatu i crkva Gospe od Cavtata (Gospe Snježne) su pod zaštitom države. Krov crkve odavno već prokišnjava. U crkvi se nalaze veliki broj umjetničkih djela neprocjenjive vrijednosti. Između ostalih djela, nalazi se pet važnih djela Vlaha Bukovca. Sva ta djela su ugrožena jer vlaga i kiša ugrožavaju umjetnička djela u samoj crkvi.
1. Kućište i ograda pjevališta
Lice ograde pjevališta prema brodu crkve mramorizirano je a na plohi su aplicirani pozlaćeni reljefi anđeoskih glavica i girlanda. Prema zapisu u samostanskom arhivu oslikao ju je Vlaho Bukovac 1905. godine.
2. Gospa od Cavtata
U velikoj luneti iznad trijumfalnog luka. Ulje na platnu (220×620). Kroz cijelu dužinu u gornjem dijelu je naslikana veduta Cavtata gledana s mora, dok je u prvom, planu desno stojeći lik Bogorodice s Djetetom nešto u poluprofilu kako gleda na Grad, a oko nje lebde anđeli. Sasvim na dnu kroz cijelu širinu slike teče natpis: Cavtate Slavno i Milo Moje Gnijezdo Ti Si – Svemogućeg ruka dok te štiti- Viteški se sve u višu slavu visi Vlaho Bukovac. Praha g.1909. Krajnji dio natpisa je presavijen iza slijepog okvira, što znači da je Vlaho Bukovac u Prag dobio netočne dimenzije, pa su sliku, kada su je stavljali na mjesto morali smanjiti. Sliku je naslikao Vlaho Bukovac u Pragu 1909. godine.
3. U samostanskoj zbirci postoji litografija u boji ove iste slike27x78 cm. Nakladnik F. J. Jedlička iz Praga. Natpis na ovoj slici je cjelovit a nešto se razlikuje od onoga na originalu, a glasi : Cavtate slavno i milo moje gnijezdo ti si – Svemogućega Božja ruka dok te štiti – Mlagjahno se sve u višu slavu visi – na uspomenu praha g. 1909. Vlaho Bukovac.
4. Gospa od Milosrđa,
U crkvi sa zapadne strane trijumfalnog luka. Ulje na platnu (84x64cm). Polulik Bogorodice ruku rašireni u stavu orante. U donjem dijelu slike je natpis Mater Misericordiae. – Sliku je naslikao Vlaho Bukovac godine 1880. U Parizu.
5.Na glavnom pročelju crkve je portal s istaknutim lučkim nadvojem, a u luneti se nalazi reljef Vlaha Bukovca s prikazom simbola franjevačkog reda(1909).

orgulje 2 300x210 - Djela Vlaha Bukovca u Franjevačkom samostanu u Cavtatu. gospa od milosrdja 300x200 - Djela Vlaha Bukovca u Franjevačkom samostanu u Cavtatu. samostan cavtat 2 300x200 - Djela Vlaha Bukovca u Franjevačkom samostanu u Cavtatu. reljef 300x225 - Djela Vlaha Bukovca u Franjevačkom samostanu u Cavtatu. franjevacki samostan 37 300x80 - Djela Vlaha Bukovca u Franjevačkom samostanu u Cavtatu.