Blagoslov ambona u crkvi Gospe od snijega Franjevački samostana 24.12.2022 u 20:00

U prezbiteriju se nalazi svetohranište gdje se polažu hostije tj. tijelo Kristovo i oltar gdje se posvećuju hostije tj .kruh postaje tijelo Kristovo, važnost u prezbiteriju ima i ambon koji  se nalazi obično na povišenom mjestu (govornica) smješteno na spoju svetišta i broda crkve, namijenjeno čitanju biblijskih tekstova u liturgiji i propovjedanju.

Anbon meže biti od različiti materijala od drveta,betona, željeza ili nekog plemenitog materijala a posebno je lijepo kad je oltar urađen od kamena. Ova crkva je zaslužila da ima ambon od kamena jer je i sama od 1484 godine i zamišljena da bude sva od kamena.

Evo ovaj ambon je postavljen u četvrtak , 22.12.2022. rad je kamenorezarske tvrtke KEOPS  DUBROVNIK iz Štikovice od damena mramora iz Italije  iz Carare. Vlasnici su Ivan Raguž i Mario Papaz.

O ovom projektu razmišljao sam već pet godina jer stari ambon od drveta, nije baš od čistog drveta je bio na mjesto gdje bio prolaz pa sam zamislio da se uklopi u ovu ogradu.

I zaista ovaj ambon se uklapa i u crkvu i u prezbiterij kao i na pogodnom mjestu obrade između prezbiterija i lađe. Baš kako liturgija i propisuje.

Tvrtka je poklonila ovaj ambon ovoj crkve Gospe od Snijega.

Darovateljima hvala za dar a mi kao i obično se molimo na nakanu naših darovatelja za ovu crkvu tako ćemo se pomoliti i za darovatelje ovog ambona.

Pravilo je da se oltar, svetohranište i ambon blagoslove prije uporabe. Pa ćemo mi sad ovaj amon blagosloviti.

3 2 rotated - Blagoslov ambona u crkvi Gospe od snijega Franjevački samostana 24.12.2022 u 20:00
2 3 rotated - Blagoslov ambona u crkvi Gospe od snijega Franjevački samostana 24.12.2022 u 20:00
1 4 rotated - Blagoslov ambona u crkvi Gospe od snijega Franjevački samostana 24.12.2022 u 20:00